Zobrazit články z rubriky:  HorizontVesnička soužitíNovinky ostatníŠance domovaKomunitní prácePoradenské a informační centrum

Školní příprava v Komunitním centru Vesničky soužití

Školní příprava v Komunitním centru Vesničky soužití

Od září 2013 opět probíhá v Komunitním centru Vesničky soužití školní příprava, aneb jak děti říkají „doučko“. Od pondělí do středy v čase 13:15 hod. - 14:30 hod. je pro ně vyhrazena učebna, kde si mohou přijít udělat domácí úkoly, anebo procvičit učivo, které jím nejde.

Festival nejen o přírodě

Festival nejen o přírodě

V sobotu 5. 10. 2013 jsme s dětmi z NZDM vyrazili na Masarykovo náměstí, kde se konal doprovodný program k 39. ročníku Ekofilm Ostrava - Ekopouť.  Čekala nás zde prezentace programů neziskových organizací, zájmových sdružení a ekovýrobců.

Kde v Ostravě můžeme najít lva, opičku nebo slona?

Kde v Ostravě můžeme najít lva, opičku nebo slona?

No přece v ostravské zoologické zahradě! A tak jsme se 1. 10. 2013 společně s dětmi z PK vydaly směrem k ZOO. Hned po vstupu do objektu jsme posvačili a tím se posilnili na cestu.  To vám byla krása, kolik tam bylo zvířátek – plameňáci, jeleni, opičky, lev s lvicí, tygři, hroši, sloni!

„Můj život“ /Miro dživipen  

„Můj život“ /Miro dživipen  

V rámci projektu Cestou k úspěchu, který Diecézní charita realizuje již od počátku roku 2012, probíhají na základních školách preventivní besedy Miro dživipen. Po seminářích uskutečněných na téměř domácí půdě, kterou nám nabízí ZŠ Škrobálkova, se besedování přemístilo tentokrát do Vítkovic na ZŠ Šalounova.

Co nás čeká v Depu v měsíci říjnu 2013?

Co nás čeká v Depu v měsíci říjnu 2013?

Měsíc říjen je pořádně nabitý!!!

Hned na úvod nás čeká podzimní opékání, abychom si užili trochu zálesáctví, naučili se rozdělat oheň a také ho udržet. 2. října odstartuje ping-pongová liga a o týden později i liga „kalčová“, takže si můžeme znova zopakovat pravidla fair-play a zdravě soupeřit.  11. října nás čeká výlet do minulosti! Chystáme se navštívit klub Ámos, prostřednictvím kterého se podíváme do doby středověké. O podzimních prázdninách, a sice od 28.10.-30.10., pojedeme na třídenní výlet na faru ve Spálově. Pro děti je připraven program na téma Cesta kolem světa. Prostřednictvím her zavedeme děti do zemí jako je Japonsko, Egypt apod., abychom jim tyto země přiblížili a oni se tak naučili orientaci ve světě.

NZDM září 2013

NZDM září 2013

Aktuálním tématem tohoto měsíce byla Škola a vzdělávání. Klienti měli možnost zúčastnit se mnoha kreativních, výtvarných a vzdělávacích aktivit. Na začátku měsíce došlo také k personálním změnám, v klubu jsme přivítali novou pracovnici a dvě dobrovolnice ze zahraničí (Německo a Francie), které u nás budou rok vypomáhat v rámci projektu Evropská dobrovolná služba

Jak jsme nakonec nebyli v ZOO

Jak jsme nakonec nebyli v ZOO

Dne 24.9.2013 dopoledne jsme se s dětmi z PK vydaly i přes nepřízeň počasí směrem k ZOO. Ale vzhledem k stále se zhoršujícímu počasí byl cíl našeho výletu změněn – a to na exkurzi v Salesiánském středisku Don Bosco v Ostravě. Dětem bylo řečeno, že nám ze ZOO volali, že nemáme chodit, protože ...

Svátek sv. Vincence de Paul – Den Charity

Svátek sv. Vincence de Paul – Den Charity

Bože, tys naplnil svatého Vincence apoštolskou horlivostí a povolals ho, aby se staral o potřeby chudých a pečoval o vzdělání a výchovu kněží, pomáhej i nám, ať také my využíváme schopností, které jsi nám dal, a jsme připraveni pomáhat těm, kdo potřebují naší pomoci. Prosíme o to skrze tvého Syna našeho Pána Ježíše Krista …. Amen.

„Viděti srdcem“

 „Viděti srdcem“

Starým známým faktem je, že existuje pět lidských smyslů. Čich, hmat, sluch, chuť a zrak. Co když je jeden z nich nějakým způsobem porušen? A co když je to právě zrak, z nich ten nejdůležitější? Díky němu vnímáme až 80% informací z vnějšího prostředí. V povědomí lidí panuje celá řada omylů o životě nevidomých, a právě pracovnice ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) se nám pokusila přiblížit život lidí s tímto handicapem.

„Není pouť jako pouť“

„Není pouť jako pouť“

Pod pojem pouť si většina z nás představí různorodé zábavní atrakce a mnoho stánků s občerstvením či jiným zbožím. Ale my jsme se tentokrát vydali na „tak trošku jinou pouť“….