Chráněná dílna stolařská


  • Tel.: 555 333 640, 555 333 641
 
Vedoucí služby: Čestmír Strachota - vedoucí

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: terénní Činnosti: poskytnutí pracovně-společenského uplatnění Fakultativní služby: NE

Chráněné dílny jsou pracoviště provozované právnickými a fyzickými osobami, vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.


Organizace:


Seznam lidí:

Čestmír Strachota - vedoucí Mgr. Libor Schoffer - administrativní pracovník